Telefon

031 316 034 - Tomaž

Email naslov

Na poti do zadovoljnih zaposlenih in še boljših poslovnih rezultatov, vas loči neobvezujoč 15 minutni posvet.

Covid - več kot polovica zaposlenih se ne počuti povezanih s podjetjem

19. november 2020

Pokažite zaposlenim, da vam ni vseeno zanje in jih vzpodbujajte, da skrbijo zase. Naj bo prav “skrb zase” glavna in začetna tema pogovorov s sodelavci.

54 % zaposlenih, ki delajo od doma, pravi, da ne čutijo povezave s podjetjem, nadaljnjih 14 % pa jih meni, da niso aktivno vključeni v dogajanje v podjetju – te podatke je nedavno objavilo ameriško podjetje Gallup – vodilno globalno podjetje s področja analiz in trendov v zaposlovanju.

Skupaj torej kar 68 % zaposlenim primanjkuje občutek pripadnosti podjetju v katerem delajo. Za delodajalce bi to lahko tudi pomenilo, da več kot polovica njihovih zaposlenih naredi manj, kot bi se od njih pričakovalo v “normanlih” okoliščinah.

To sklepamo po tem, da je vključenost zaposlenih eden najpomembnejših dejavnikov pri doseganje večje produktivnosti, in nižje fluktuacije. Doseganje čim večje vključenosti zaposlenih je izziv že pri zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu, pri delu od doma je ta izziv še toliko večji in zahtevnejši.

S pravim pristopom in znanjem je seveda tudi to mogoče.

Kaj sploh pomeni “vključenost zaposlenih?”

Razumevanje, kaj je pomen “vključenosti zaposlenih”, zahteva razlago, kaj to zagotovo ni. Vključenosti zaposlenih ne smemo enačiti z zadovoljstvom ali srečo na delovnem mestu.

Vključenost zaposlenih se na navezuje na delavčevo pripadnost podjetju. Torej zaposleni ne opravljajo dela zgolj in samo, da zadostijo lastne potrebe in posledično koristi, temveč delajo tudi za podjetje, njegov napredek in zasledujejo cilje organizacije.

Vključeni zaposleni prevzamejo in poosebijo te cilje. Posledično – naredijo več kot je potrebno, da jih dosežejo. Z drugimi besedami; prispevajo več na vseh področjih v katera so vključeni v podjetju. Na koncu torej tudi k boljšemu poslovnemu rezultatu.

Kaj prispeva k večji vključenosti zaposlenih?

Zaposleni bodo bolj vključeni, če bodo občutili pripadnost podjetju. Pripadati – je osnovna človekova potreba. Vsi si želimo biti del nečesa, predvsem nečesa večjega, kot smo sami. Želimo občutek, da nas upoštevajo in da prepoznajo naš prispevek, delo. Želimo biti slišani. In v najboljšem primeru biti del skupnosti, kjer imamo možnost biti in postati najboljša verzija sebe.

Glede na pripadnost so naslednji dejavniki povezani z vključenostjo zaposlenih;

 • Medsebojno sodelovanje zaposlenih
 • Močna in pozitivna kultura podjetja
 • Odprta komunikacija
 • Redna povratna informacija
 • Jasno določeni cilji
 • Svoboda zaposlenih
 • Raznolikost dela
 • Možnosti za izobraževanje in napredovanje
 • Izrečene pohvale in priznanja (ko so potrebne)
 • Skrb za dobro počutje zaposlenih.

Kako spodbujamo vključenost med zaposlenimi, ki delajo od doma?

Izgradnja vključenosti med zaposlenimi je velik izziv, ki pa je nujen v današnjem času. Ob tem še podatek, da je že pred pandemijo, bilo delo od doma v visokem porastu. Od leta 2005 do 2017 se je število zaposlenih, ki delajo od doma, povečalo kar za 159 %.

V 2017 je 3.4 % zaposlenih že delalo od doma. S pandemijo se je ta odstotek povzpel na neverjetnih 42 %.

Ko bodo države začele odpravljati omejitve, se bodo zaposleni začeli vračati v službo. A strokovnjaki predvidevajo, da naj bi kar 40 % podjetji nadaljevalo z delom od doma tudi v prihodnje. 

Kar pomeni, da morajo delodajalci zgraditi občutek skupnosti med zaposlenimi, ki delajo v službi in med tistimi, ki delajo od doma.

Nasveti, kako graditi vključenost med zaposlenimi, ki delajo od doma?

Tudi v virtualnem svetu lahko naredite konkretne korake, ki pripomorejo k vključenosti zaposlenih v skupnost.

 1. Organizirajte virtualne sestanke
 2. Prisluhnite delavcem, ki delajo od doma
 3. Organizirajte virtualne kave in druženja
 4. Javno pohvalite dosežke zaposlenih (delavec tedna, meseca, …)
 5. Poskrbite za dobro počutje zaposlenih

Pokažite zaposlenim, da vam ni vseeno zanje in jih spodbujajte, da skrbijo zase. Naj bo prav “skrb zase” glavna in začetna tema pogovorov s sodelavci. 

Tukaj vam želimo pomagati; Ob programu Smile8, smo za zaposlene vzpostavili Skupnost, kjer pa ne skrbimo zgolj za psihofizično aktivnost vaših zaposlenih, temveč tudi za občutek pripadnosti, druženja in skupnosti kot take. Želite izvedeti več? Prijavite se na kratek klic.

Dobro počutje vaših zaposlenih naj bo naša skrb.